Gmina Karsin Inwestycje Samorząd Wokół nas

Karsin. Sesja budżetowa Rady Gminy. Jednogłośnie przyjęty, przygotowany przez wójta, plan finansowy na 2024

Zapisane są w nim kolejne, rekordowe nakłady na inwestycje. Zapewnią równomierny rozwój gminy. Co więcej, spaść ma również zadłużenie pod warunkiem, że gmina nie będzie brać w 2024 roku kredytów na wkład własny do kolejnych inwestycji. Szuflada z ich dokumentacją jest pełna.

22 grudnia Rada Gminy Karsin obradowała nad uchwałą budżetową na następny rok. Zapisano w niej po stronie dochodów prawie 57 mln zł. To o 9 mln zł więcej niż w roku bieżącym i po raz pierwszy ich kwota przekroczyła pułap 50 mln zł. Wydatki mają pochłonąć 54,5 mln zł. Tu również utrzymuje się od czterech lat tendencja wzrostowa.

Po raz pierwszy od kilku lat budżet ma nadwyżkę, a nie deficyt. Te 2,2 mln zł w planie zostało przeznaczone na spłatę rat wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek. W wydatkach ujęto nieco ponad 1 mln zł na obsługę długu publicznego.

17 mln zł na inwestycje – kolejny rekord

Według zapisów planu finansowego prawie 30 proc. wydatków mają stanowić inwestycje. Z blisko 17 mln zł przeznaczonych na ten cel ponad 10 mln zł pójdzie na infrastrukturę drogową. Jedną z największych inwestycji będzie tu budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy. Pochłonie 6,5 mln zł, z czego środki rządowe to aż 5,85 mln zł. Reszta, czyli 650 tys. zł, pochodzić będzie z budżetu gminy. Kolejną jest przebudowa dróg we Wdzydzach Tucholskich. Gminie udało się pozyskać na nią 1,95 mln zł, a wkład własny wynosić ma 40 tys. zł. Budowa drogi gminnej Karsin – Dąbrowa to nieco ponad 2 mln zł, z czego wkład gminy to niecałe 100 tys. zł, a reszta to pieniądze rządowe.

Prawie 3,1 mln zł kosztować będą prace renowacyjne murów i ogrodzenia Sanktuarium Maryjnego w Wielu oraz zabytkowego kościoła drewnianego p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie. Potężną kwotę wydatków poniesionych z Polskiego Ładu będzie stanowiła dotacja na budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsinie. W tym przypadku gmina pozyskała ze środków rządowych 1,86 mln zł. Warty odnotowania jest też wydatek na modernizację Domu Kultury w Wielu, na który zaplanowano w budżecie 450 tys. zł, czy nawodnienie murawy stadionu Gwiazdy opiewające na 100 tys. zł.

Radni zgodnie przyjęli uchwałę

Dyskusja przed głosowaniem tej jakże ważnej dla samorządu uchwały była krótka. Zastrzeżeń merytorycznych radni nie mieli. Były tylko drobne uwagi. Głosowanie pokazało, że radni przy jednym głosie wstrzymującym radnego Grzegorza Borowskiego zaakceptowali plan finansowy roku 2024 przygotowany przez wójta. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Roman Brunke, wójt gminy Karsin

Zaplanowaliśmy, że zadłużenie gminy Karsin na koniec roku 2024 ma wynieść około 19 mln zł. W stosunku do końca roku bieżącego będzie to mniej aż o 9 proc. Jest jednak jeden warunek, że nie będziemy w ciągu następnego roku budżetowego zaciągać nowych kredytów.

Planowane zadłużenie będzie stanowić 34 proc., podczas gdy jego maksymalny poziom zgodnie z ustawą może wynosić 60 proc.

Korzystnie kształtuje się również prognoza spłaty zadłużenia, która z poziomu 7 proc. w tym roku spadnie do 1,5 proc. za 20 lat. Średni wskaźnik obsługi zadłużenia przez najbliższe 4 lata będzie wynosił około 5 proc. Dla przykładu, jeżeli ktoś zarabia na przykład 5 tys. zł netto miesięcznie, to obciążenie zadłużeniem w wysokości 5 proc. będzie wynosiło 250 zł miesięcznie. W związku z tym ja jako wójt uważam, że taki poziom obsługi zadłużenia jest bezpieczny. Życzyłbym wszystkim mieszkańcom, żeby nie mieli większego obciążenia w swoich prywatnych gospodarstwach domowych. 

Szuflada przygotowanych już gminnych inwestycji

Oprócz inwestycji zaplanowanych w budżecie, gmina ma przygotowane kolejne, które czekają na ogłoszenie konkursów, aby uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych lub rządowych. To przede wszystkim termomodernizacja wszystkich trzech szkół na terenie gminy Karsin. Dwie inwestycje sportowe tzn. modernizacja sali w Wielu i budowa bieżni przy SP w Wielu. Kilka inwestycji drogowych jak np. ul. Górska, Wyszyńskiego i Szydlicka w Wielu, ulice w miejscowości Górki, czy w Karsinie ul. Kolejowa. Gmina chce wykonać też dokumentację dla kolejnej inwestycji drogowej – ul. Lipowej w Karsinie. Zadaniem ważnym jest też przygotowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej od miejscowości Borsk do Wiela przez miejscowość Kliczkowy, gdzie mieszkańcy z Górek, Kliczków i Przytarni będą mogli na przykład rowerem dojechać do samej miejscowości Wiele. Kolejnym ważnym zadaniem jest zaprojektowanie ścieżki wokół Jeziora Wielewskiego po dokonaniu rozgraniczenia między wodą, a gruntem. W planach też jest wykonanie brakującego odcinka ścieżki rowerowej w Wielu, we współpracy z Powiatem Kościerskim oraz uzyskanie dofinansowania zewnętrznego. W 2024 roku wykonana będzie też ścieżka rowerowa od miejscowości Mokre do rzeki Niechwaszcz, gdzie gmina Karsin dofinansuje budowę kładki na granicy z gminą Czersk.

Komentarze