Gmina Kościerzyna Zapowiedzi

KASZUBSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Kaszubski Związek Pracodawców Burmistrz Miasta Kościerzyna i Wójt Gminy Kościerzyna ZAPRASZAJĄ przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się dnia 09-11-2017 r. o godz. 15.00 w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie ul. Przemysłowa

Przewidywana tematyka spotkania:

 1. Informacja Kaszubskiego Związku Pracodawców o działalności i korzyściach z przynależności do Związku, w tym: „Moje doświadczenia jako członek KZP- wypowiedź przedsiębiorcy, członka Związku”.
 2. Oferta dla przedsiębiorców- prezentacja:
 • Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
 • Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych
 • Agencja Rozwoju Pomorza:
 1. a) pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów rozwojowych (B+R)
 2. b) Pomorski Broker Ubezpieczeniowy-oferta dla przedsiębiorców
 3. Omówienie planu rozwoju Miasta Kościerzyna prezentacja Burmistrza Kościerzyny
 4. Omówienie planu rozwoju Gminy Kościerzyna- prezentacja Wójta Gminy
 5. Dyskusja, pytania i odpowiedzi, wolne wnioski.
 6. Zakończenie

Prezes Związku                   Burmistrz Kościerzyny                      Wójt Gminy Kościerzyna

Zbigniew Jarecki                 Michał Majewski                                Grzegorz Piechowski

Komentarze